About   Help   FAQ
MTF#1711 Probe Detail
Nucleotide
Probe/Clone
 • Name
  MTF#1711
 • Sequence Type
  cDNA
 • ID
  MGI:3507362
 • Vector Type
  Plasmid
 • Insert Size
  0.692kb
 • Note
  Template sequence provided by Paul Gray:
  GGAATTCCCGGGTCGACTATCCGGCGGTCTCATCAGGTGCGGCCATGGAGGTCCTGGCCG
  AGCCGCGATGGCCTCCGGGGTTGGCGGTGATGAAGACAATAGATGACTTGCTGCGCTGTG
  GGATTTGCTTTGAGTATTTCAACATTGCAGTGATAATCCCCCAGTGCTCTCACAACTATT
  GTTCTCTCTGTATAAGAAAGTTTTTATCCTATAAAACTCAGTGCCCAACTTGTTGCGTGG
  CAGTAACGGAGCCAGACCTGAGAAATAATCGCCTCTTAGATGAACTGGTAAAAAGCATGA
  ATTTTGCACGGACTCACCTGTTGCAGTTTGCTTTAGAGTCACCACCCATATCTCCTGTGT
  CTTCCACCTCAAAGAAGGTTGTTGTTAAAGTGCATAATGCTGACGCCGCCCAACACCCTG
  TCAAACAGGCGAACAGGTTAATGGATAAGTTCCTGATTAGAGAAACTGGTGACTGTGTAT
  TTGAGTTGTTGGGAAAAGAAAATGAGAGGAAATTCAGCCCTCAAAAAGAGCTAAGCACCT
  CTGCTGAGATTAAAGAGACAAGTCTCCTAGGAAAGCCGGTACTGGGGCTCTCGGATGCTA
  ATGGTCCTGTGACTCCCTCTACATCCACTATGAAACTGGATACTAAAGTGTCTTGTCCTG
  TTTGTGGGGTCAGCATTCCAGAAAATCATATCAATAAGCATTTAGACAGTTGTTTATCAC
  GTGAAGANAAGAAGGAAAGCCTGCGAAGTTCTGCTCNCAAAAGGAACCCTTTGNCCAAAA
  CTGTNTATAACTTGCTCTCTGATCGGGNATTTAAAGAAAAAGCTGAAANNGTATGGGCTT
  TNTCTGTTCAAGGGAAACAAAAAGGCAGCTTTTTAAAAGGCATCNGGAGNTTGNGGCNNT
  TGTATNATGNCCAGNGCGNATGCTTTGCATCCNAAATNAGCTGGCTGAAATCGTCCAAGA
  AATTGAAAGCNNGGAAAAAACCAGGATGCGCCTTGAANCAAGTAACNCATTGNAAANGTN
  NNGGNTTTTACAAAGA
 • Synonyms
  GUDMAP:6507 probe, GUDMAP:7237 probe, GUDMAP:9742 probe, GUDMAP:12574 probe, GUDMAP:12575 probe, maprobe:1134
Source
 • Species
  mouse, laboratory
Genes
Rad18 RAD18 E3 ubiquitin protein ligase
Expression
 • Assay Results
  43
References
J:91257 Gray PA, et al., Mouse Brain Organization Revealed Through Direct Genome-Scale TF Expression Analysis. Science. 2004 Dec 24;306(5705):2255-2257
J:171409 GUDMAP Consortium, GUDMAP: the GenitoUrinary Development Molecular Anatomy Project. www.gudmap.org. 2004;

Contributing Projects:
Mouse Genome Database (MGD), Gene Expression Database (GXD), Mouse Models of Human Cancer database (MMHCdb) (formerly Mouse Tumor Biology (MTB), Gene Ontology (GO)
Citing These Resources
Funding Information
Warranty Disclaimer & Copyright Notice
Send questions and comments to User Support.
last database update
11/23/2021
MGI 6.17
The Jackson Laboratory