About   Help   FAQ
g01026 Probe Detail
Nucleotide
Probe/Clone
 • Name
  g01026
 • Sequence Type
  cDNA
 • ID
  MGI:4885298
 • Note
  Probe sequence provided by the Brain Gene Expression Map (BGEM) database:
  CGGAACGCTATGACATGATTACGAATTTAATACGACTCACTATAGGGAATTTGGCCCTCG
  AGGCCAAGAATTCGGCACGAGGAGACTTCCTCTGTGTTAAAGGCTGATCCTGACCAAATG
  ATTGAAGTGCCCAACAATATTATCAGAAATGCAAATGCCAGTCCTAAGATCTGTGATATT
  CAAAAGGGTACTTCTGGAGCAGTGTTCTATGGAGTGTTTACATTACACAAGAAAAAAGTG
  AAAACACAGAACACAAGCTATGAAATAAAAGATGGTTCAGGAAGTATAGAAGTGGAGGGG
  AGTGGACAATGGCACAACATCAACTGTAAGGAAGGAGATAAGCTCCACCTCTTCTGCTTT
  CACCTGAAAAGAGAAAGAGGACAACCAAAGTTAGTGTGTGGAGACCACAGTTTCGTCAAG
  ATCAAGGTCACCAAGGCTGGGAAAAAAAAGGAAGCATCAACTGTCCTGTCAAGCACAAAA
  AATGAAGAAGAAAATAATTACCCAAAAGATGGAATTAAGGTAGAGATGCCAGACTATCAC
  GTCTAAATGACAGCTTTAGTAGTATATCCAAGCATTTAATAACCTTCATACCTGATTTCT
  GATTTTGTATTTTCATTTGAAAAAATTTCTTATTGTTCTGTTTTTCTATGAAAATAAAAT
  TTGATTTAATTTCTCTACTGT
Source
 • Species
  mouse, laboratory
 • Age
  postnatal day 0
Genes
Mndal myeloid nuclear differentiation antigen like
Expression
 • Assay Results
  43
References
J:162220 Magdaleno S, et al., BGEM: an in situ hybridization database of gene expression in the embryonic and adult mouse nervous system. PLoS Biol. 2006 Apr;4(4):e86

Contributing Projects:
Mouse Genome Database (MGD), Gene Expression Database (GXD), Mouse Models of Human Cancer database (MMHCdb) (formerly Mouse Tumor Biology (MTB), Gene Ontology (GO)
Citing These Resources
Funding Information
Warranty Disclaimer & Copyright Notice
Send questions and comments to User Support.
last database update
11/23/2021
MGI 6.17
The Jackson Laboratory