Mouse Genome Informatics
ht
    Mefvtm5.1(MEFV)Chae/Mefv+
B6.129S6-Mefvtm5.1(MEFV)Chae
Key:
phenotype observed in females
phenotype observed in males
N normal phenotype
normal phenotype
• mice are healthy